Massagepraktijk Anne

15-01-2022 Pinnen is ook mogelijk!

10-01-2022 Bij een eerste bezoek krijgt u gratis een heerlijk voetenbad!

10-01-2022 Cadeaubonnen ook verkrijgbaar vanaf 5 euro!

10-01-2022 Klik op de behandeling bij Tarieven voor informatie over deze behandeling.

 Er zal voor aanvang van uw eerste massage in mijn praktijk eerst een intakegesprek plaatsvinden en vervolgens een anamneseformulier worden ingevuld. Hierop wordt uw eventuele ziektegeschiedenis in kaart gebracht. Deze gegevens voor de masseur erg belangrijk. Alleen dan kan er een goede en gerichte massagebehandeling worden gegeven.

Voordat er begonnen wordt met massage, is algemene kennis van het menselijk lichaam noodzakelijk. Een goede massage kan niet alleen gegeven worden op basis van gevoel en intuïtie. Het is een feitelijk samenkomen van verstand en gevoel, zowel voor de masseur als degene die de behandeling ondergaat. Masseren zonder doelgerichte werkwijze is niet verstandig. Als er namelijk sprake is van een lichamelijke toestand waarbij massage slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan spreekt men van contra-indicatie.

Onder contra-indicatie verstaat men de (medische) redenen die aanleiding geven om slechts plaatselijk of geheel niet te masseren. Indien u niet zeker weet of er gemasseerd mag worden, is het aan te raden eerst de huisarts te raadplegen. Vraag aan uw huisarts of deze schriftelijk toestemming wilt afgeven voor een massage.

Voor absolute contra-indicaties altijd eerst de huisarts raadplegen!

Absolute contra-indicaties zijn o.a.: koorts en griep, ziekte waarbij sprake is van een verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziektes, infectieziektes, oedeem door hart-, long-, of nierfalen, overmatige psoriasis (niet besmettelijk),kanker, trombose, psychose, gebruik van bloedverdunners / ontstekingsremmers en extreme vermoeidheid. Voor zwangerschap tot eerste drie maanden is massage altijd uitgesloten!

Relatieve contra-indicaties: Open wonden, lokale ontstekingen, kneuzingen, plaatselijke fractuur, spataderen,steenpuisten, zwangerschap (na de eerste drie maanden) en ernstige vorm van reuma / osteoporose.

Als u zich niet goed voelt, verzet u dan altijd de afspraak (kosteloos)! Het lichaam geeft aan dat er zich van alles afspeelt. Een massage zou dit kunnen verergeren. Hierdoor zou u dus niet optimaal van de massage kunnen genieten.